ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Състав

доц. д-р Димитър Д. Стефанов,

Ръководител на департамент “Сеизмично инженерство”

 

Име, Фамилия

Сл. телефон

E-mail

1.

доц. д-р Димитър Д. Стефанов
р-л департамент

02 979 3318

dstefanov@geophys.bas.bg

2.

проф. д-р Светослав М. Симеонов

02 979 3747

simeonov@geophys.bas.bg

3.

проф. д-р Петя С. Динева-Владикова

 

petia@imbm.bas.bg

4.

проф. д-р Дончо Г. Карастанев

 

doncho@geology.bas.bg

5.

доц. д-р Кирил Д. Хаджийски

02 979 3957

kihad@bas.bg

6.

доц. д-р Марин К. Костов

02 979 3303

mkostov@geohys.bas.bg

7.

доц. д-р Александър Г. Радулов

 

radulov@geology.bas.bg

8.

доц. д-р Антоанета Д. Канева

02 979 3341

akaneva@geophys.bas.bg

9.

проф. Здравко Б. Петков

 

zbp_uacg@ab.bg

10.

Милко Вл. Хараланов
специалист обр. данни

979 3312

mharalanov@geophys.bas.bg

11.

гл. ас. д-р Боряна Ив. Чакалова

 

boriana@geology.bas.bg

12.

проф. Димитър С. Кисляков

 

 

13.

проф. Лена Ан. Михова

 

l_mihova@yahoo.com

14.

Кинка З. Дунева

техн. организатор

979 3383

kduneva@geophys.bas.bg

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg