ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Услуги

Наред с проекти обслужващи държавни институции като Министерство на Околната Среда и Водите, Изпълнителна Агенция по Околна среда, Гражданска защита и др., департаментът извършва следните услуги за външни потребители:

  • Екологични експертизи – Оценка на въздействието върху околната среда и Заявление за издаване на Комплексни разрешителни за нуждите на общини, промишлени предприятия и други икономически субекти;
  • Полеви измервания на магнитна възприемчивост на почви и седименти за оценка на степента на замърсяване на околната среда;
  • Лабораторни магнитни измервания на различни видове твърди материали с цел датиране или изследване на магнитната минералогия;
  • Геомагнитни изследвания за геоложки и инженерни цели;
  • Изготвяне на краткосрочни и дългосрочни прогнози за условията за разпространение на радиовълните в йоносферата за Министерство на Отбраната и др. потребители.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

WordPress Video Lightbox Plugin