ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Структура

Департамент Геофизика се състой от три секции: Земен магнетизъм, Физика на атмосферата и Физика на йоносферата. Всяка от секциите работи по различна тематика на основните научни направления и научно-приложни задачи.

Секция “Земен магнетизъм” работи по следните научни направления:

 • Обратни задачи и числен анализ на потенциални полета
 • Наблюдения и изследвания на земното магнитно поле
 • Палеомагнетизъм, археомагнетизъм и магнетизъм на околната среда

Секция “Физика на атмосферата” работи по следните научни направления:

 • Атмосферна динамика
 • Физика на Атмосферния Граничен слой
 • Моделиране на мезомащабни процеси в атмосферата
 • Замърсяване на атмосферата
 • Микрофизика на атмосферата и атмосферен аерозол

Секция “Физика на йоносферата” работи по следните научни направления:

 • Структура и динамика на средната и висока атмосфера
 • Моделиране и прогнозиране на процесите в йоносферата
 • Моделиране на електрически токове в околоземното пространство
 • Изследване на вариациите на геомагнитното поле в ULF диапазона

Работата и изследванията по по-горе изброените тематики се извършват от научни работници (20), специалисти (7) и техници (2).

нуждите на изследователската работа департаментът разполага с Йоносферна станция, Геомагнитна Обсерватория, Палеомагнитна лаборатория и Система за измерване на биологически активната ултравиолетова радиация и на общото съдържание на озон в атмосферата.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

WordPress Video Lightbox Plugin