ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

2008, брой 3-4

Съдържание

ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА

Книга 3-4 · София · 2008

Българска академия на науките

Иванка Ботева – Слово за един български будител – 140 години от рождението на патриарха на българската география акад. проф. д-р Анастас Иширков

Марин Деведжиев – Новите българо-румънски мостове

Дончо Дончев, Милен Пенерлиев – По въпроса за туристическото райониране на България

Margarita Ilieva, Ilia Iliev – New ways with traditional plants: rose-growing in Bulgaria

Диляна Стефанова – Теоретичен модел за комплексен мониторинг на промените в заетостта по икономически дейности и териториални единици

Biljana Apostolovska – Some characteristics on rural settlement and their suitable in location of industry in Middle Povardarie in Republic of Macedonia

Monika Kopecka, Jozef Novacek – Methodical aspects of forest fragmentation assessment based on Corin land cover data

Joachim Kuhlemann, Emil Gachev, Alexander Gikov, Stojan Nedkov – Glacial extent in the Rila mountain (Bulgaria) as part of an environmental reconstruction of the Mediterranean during the Last Glacial Maximum (LGM)

Емил Гачев, Александър Гиков, Ива Гачева, Петър Ножаров, Мартин Попов – Морфология на дъното на леденото езеро в Рила и нейната връзка с кватернерната еволюция на релефа

Ivica Milevski –Basic geomorphologic characteristics of the West (Macedinian) side of Osogovo mountain massif

Галин Петров – Периглациален релеф в района на вр. Чумерна

Емил Иванов – Проследяване на еволюцията и определяне на тенденциите в развитието на акумулативния участък между носовете Каваклар и „Св.св. Константин и Елена”

Екатерина Трифонова, Наталия Андреева – Особености на вълновото енергетично въздействие върху бреговата зона на Варненския регион

Красимира Начева – Сезонна честота на максималния отток в Егейската отточна област на България

Petar Nojarov – Air temperature variations at Cherni vruh top for the period 1936-2007

Georgi Zhelezov – Characteristics of the eutrophication processes in Sreburna wetland system

Стоян Недков, Тимо Кумпула, Марияна Николова – Ландшафтни особености на системата от защитени територии във Финландия

Дискусии

Георги Железов – Зоогеографска регионализация на територията на България

Отзиви и рецензии

Пело Михайлов – Ценно справочно издание, но с много грешки

Марина Йорданова, Иванка Ботева – Книга за една българска територия

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg