ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Списание “Проблеми на географията”

Problems of Geography. National Institute in Geophysics, Geodesy and Geography. Bulgarian Academy of Sciences

Списание “Проблеми на географията” е основано през 1974 г. и е единственото специализирано академично географско издание в България. Списанието излиза в четири книжки годишно и публикува статии и на английски, френски, немски и руски език с резюмета на български език. В последната книжка за годината статиите се публикуват само на английски език. Списание “Проблеми на географията” се разпространява в чужбина чрез Централна библиотека при БАН.

 

 

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ:

 • доц. д-р Мариан Върбановглавен редактор, физическа география –хидрология
 • проф. дгн Маргарита Илиевазам.-главен редактор, икономическа и социална география
 • доц. д-р Стефан Велевфизическа география – климатология
 • проф. дгн Георги Алексиевфизическа география – геоморфология
 • проф. д-р Борис Колевикономическа и социална география, геополитика, регионално развитие, туризъм
 • проф. д-р Чавдар Младеновгеография на населението и селищата
 • доц. д-р Румяна Вацевадистанционни изследвания и ГИС
 • доц. д-р Георги Железовфизическа география – ландшафтознание

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:

 • Акад. Тодор НиколовБАН
 • проф. Йежи БанскиПолска академия на науките
 • доц. д-р Марина ЙордановаБАН
 • проф. Грегъри НайтДържавен университет – Пенсилвания, САЩ
 • д-р Милан РадовановичСръбска академия на науките и изкуствата
 • проф. Гюла ХорватУнгарска академия на науките
 • проф. д-р Зоя МатееваБАН
 • проф. д-р Марияна НиколоваБАН
 • доц. д-р Боян КуловБАН

Списанието се разпространява в страната чрез Български пощи-ЕАД с абонамент в съответните пощенски клонове – кат. № 1609, ДОБИ ПРЕС –ЕООД – тел.02/963 30 82, 963 30 81. Цената на целогодишен абонамент е 16 лв.

Библиотека

Специализирана библиотека с над 20 000 тома, поредици, периодични издания и научният архив на института, който съдържа значителен брой научни доклади и оригинални карти.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg