ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Партньори

Департамент „География” към НИГГГ поддържа партньорство със сродни институти от Българската академия на науките (БАН), с национални и чуждестранни научни институции и професионални неправителствени организации. В рамките на договори за сътрудничество се осъществяват съвместни комплексни научни изследователски програми със следните институти на БАН:

 • Геодезическа обсерватория (ГО) „Плана” към департамент „Геодезия” към НИГГГ – БАН;
 • Базова екологична обсерватория (БЕО) „Мусала” към Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – http://beo-db.inrne.bas.bg/moussala/;
 • Институт за космически и слънчево-земни изследванияhttp://www.space.bas.bg/;
 • Институт по океанология, Варнаhttp://www.io-bas.bg/;
 • Научно-координационен център по глобални промени към НИМХ – БАН – http://global-change.meteo.bg/;

Департаментът е колективен член и на следните професионални неправителствени организации и мрежи:

 • Международен географски съюз – от 1959 г. Българският национален комитет по география е член на Международния географски съюз – http target = “_blank”://www.igu-net.org.;
 • Българска картографска асоциация –http://www.cartography-gis.com/;
 • Партньорство по екосистемни услуги (Ecosystem Services Partnership – EPS)http://www.fsd.nl/esp;
 • Централноевропейска програма за обмен на студенти и докторанти (CEEPUS) – от 2006 г. ежегодно се осъществява обмен на учени и докторанти между департамент „География” (Географски институт) и департамента по Геоинформационни системи към Университета в Залцбург. Сътрудничеството се извършва със съдействието на Министерство на образованието и науката и Центъра за обучение при Българската академия на науките – http://www.ceepus.info/;
 • Международна мрежа за обучение и преподаване на география във висшите училища (HERODOT) – M. Healey – http://www.chelt.ac.uk/gdn;
 • Югозападен университет, Благоевград – http://www.swu.bg/;
 • Фондация „Център за изследване на карста “Владимир Попов”. Изпълнителен директор: П. Стефанов – vp_found@geophys.bas.bg;
 • Българска асоциация за селски и екологичен туризъм – БАСЕТ. Президент: П. Петров – baret@aster.net.

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg