ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Галерия

Открита сесия на International scientific-practical conference
PROTECTED KARST TERRITORIES –
MONITORING AND MANAGEMENT

(16-24 September 2012, Shumen, Bulgaria)

Комплексен мониторинг на защитени карстови територии

Връчване на награди във Втори международен конкурс
“Карст под защита – дар за поколенията”

Работна среща в община Никопол по проект
“Romanian – Bulgarian cross-border joint natural and technological hazards assessment in the Danube floodplain.
The Calafat-Vidin – Turnu Măgurele-Nikopole”

с участието на учени от Географски институт на Румънска Академия, Геологически институт и НИГГГ-БАН – 20.10.2012, Никопол

Теренна работа по проект
“Romanian – Bulgarian cross-border joint natural and technological hazards assessment in the Danube floodplain.
The Calafat-Vidin – Turnu Măgurele-Nikopole”

в Свищовско-Беленската низина

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg