ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Поредица

Департамент “Геодезия” издава тематичната поредица “Висша геодезия” ISSN 032-1114

.

В тематичната поредица “Висша геодезия”се приемат за публикуване оригинални статии с научен принос от всички области на висшата геодезия и свързани с нея интердисциплинарни изследвания. Поредицата е достъпна както за български, така и за чуждестранни автори.Освен оригинални научни статии в поредицата се приемат и обзорни статии, третиращи съвременни проблеми на висшата геодезия и геодезията, информации за внедрени разработки, рецензии на книги и др. Поредицата включва и специални издания, посветени на специфични проблеми на висшата геодезия и на интердисциплинарни изследвания.

Статиите, които се публикуват в тематичната поредица трябва: да не са публикувани досега (освен във формата на резюме); да не са предадени за публикуване на друго място и да бъдат одобрена от всички съавтори.

Авторът (авторите) гарантира оригиналността на своя принос и съгласието си за нейното публикуване. Тематичната поредица “Висша геодезия” има пълните права върху статиите, след приемането им за печат, по смисъла на действащото законодателство.

Книга 18,• София, • 2006

Книга 19, •София, • 2008

Книга 20,• София, • 2007

 • Специално издание, “Държавната мрежа: Обработка на наблюденията от второстепенния клас”
 • Съдържание на книгата

Книга 21 ,• София • 2008

Изисквания към авторите

Редакционна колегия:

 • проф. дтн Иван Георгиев – Гл. редактор
  За контакт:Сл. тел. 979-33-02; 979-39-52,E-mail: ivan@bas.bg, каб. 51
 • Проф. д-р Елена Пенева – Зам. гл. редактор
 • доц. д-р Любка Пашова – Зам. гл. редактор
  За контакт:Сл. тел. ,E-mail: bismall@bas.bg,каб. 417
 • Проф. дтн Явор Чапанов
 • Проф дн Андрей Андреев
 • Проф. д-р Момчил Минчев
 • Доц. д-р Николай Димитров
 • Полк. инж. Петър Данчев

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg

WordPress Video Lightbox Plugin