ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Състав

 1. проф. дтн Иван Георгиев – Р-л Департамент
  За контакт:Сл. тел. 979-33-02; 979-39-52,E-mail: ivan@bas.bg, каб. 51
 2. проф. дтн Димитър Ст. Димитров
  За контакт:Сл. тел. 872-08-41; 979-32-09,E-mail: clgdimi@bas.bg, каб. 407
 3. проф. дтн Явор Чапанов
  За контакт:Сл. тел. 979-33-57, E-mail: astro@bas.bg, каб. 415
 4. доц. д-р Керана Василева
  За контакт:Сл. тел. 979-33-45,E-mail: ker@bas.bg, каб. 413
 5. доц. д-р Любка Пашова
  За контакт:Сл. тел. 979-33-49,E-mail: bismall@bas.bg,каб. 417
 6. гл.ас. д-р Николай Димитров
  За контакт:Сл. тел. 979-33-13, E-mail: nikox@abv.bg,каб. 421
 7. гл.ас. инж. Емил Михайлов
  За контакт:Сл. тел. 979-63-58,E-mail: emil_mih@abv.bg,каб. 411
 8. гл.ас. физ. Петър Ковачев
  За контакт:Сл. тел. 979-33-59,E-mail: pkov@abv.bg,каб. 422
 9. гл.ас. инж. Мила Атанасова
  За контакт:Сл. тел. 979-33-54,E-mail: mila_at_zl@abv.bg,каб. 419
 10. доц. д-р Елена Пенева
  За контакт:Моб.0887515455, E-mail: peneva_el@yahoo.com,каб. 416
 11. гл.ас. инж. Ивайло Радев
  За контакт:Сл. тел. 979-33-51,E-mail: ivoradev_bg@abv.bg,каб. 418
 12. гл.ас. д-р Мая Благоева Илиева
  За контакт:Сл. тел. 979-33-51,E-mail: m_b_ilieva@abv.bg,каб. 418
 13. доц д-р Таси Беляшки
  За контакт:Сл. тел. 979-63-58,E-mail: t_belyashki@yahoo.comкаб. 411
 14. инж. Никола Станков
  За контакт:Сл. тел. 0882498216 Плана,E-mail: nas@mail.bg,каб. 416
 15. физ. Ив. Спиров
  За контакт:Сл. тел. 0882498216 Плана,E-mail: ivanspirov@gmail.com, каб. 416
 16. мат. Вили Палашки
  За контакт:Сл. тел. Моб. 0889222219,E-mail: ,каб. 414
 17. инж. Васил Славчев
  За контакт:Моб. 0878125609,E-mail: ,каб. 414
 18. тех. Мария Цветанова
  За контакт:Сл. тел. 872-08-41,E-mail: maria¬_tcvetanova@abv.bg,каб. 409
 19. Стефка Момчева
  За контакт:Сл. тел. 979-33-44,E-mail: ,каб. 403

Редовни докторанти:

 1. инж. Антон Иванов
  За контакт:Сл. тел. 979-3354,E-mail: volkov666@abv.bg,каб. 419
 2. инж. Радост Пачалиева
  За контакт:Сл. тел. 979-3354,E-mail: radost.pachalieva@gmail.com,каб. 416

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg