ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Състав

 1. доц. д-р Николай ДимитровРъководител Департамент
  За контакт:Сл. тел. 979-33-13, E-mail: nikox@abv.bg,   CV,   каб. 421
 2. проф. дтн Иван Георгиев
  За контакт:Сл. тел. 979-33-02; 979-39-52,E-mail: ivan@bas.bg,   CV,   каб. 51
 3. доц. д-р Любка Пашова
  За контакт:Сл. тел. 979-33-49,E-mail: bismall@bas.bg,   CV,   каб. 417
 4. доц. д-р. Мила Атанасова – Златарева
  За контакт:Сл. тел. 979-33-54,E-mail: mila_at_zl@abv.bg,   CV,   каб. 419
 5. гл. ас. д-р Антон Иванов
  За контакт:Сл. тел. 979-33-44,E-mail: anton_iv66@abv.bg,   CV,   каб. 419
 6. геодезист Елена Пенева
  За контакт:Моб. 0887 515 455, E-mail: peneva_el@yahoo.com,каб. 416
 7. геодезист Ивайло Радев
  За контакт:Сл. тел. 979-24-07,E-mail: ivoradev_bg@abv.bg,каб. 418
 8. геодезист Георги Маринов
  За контакт:Моб. 0887363381 ,E-mail: gval_marinov@abv.bg,
 9. геодезист Юри Цановски
 10. раб.научна апаратура Диян Янев

Национална геодезическа обсерватория “Плана”

 1. инж. Георги Кръстев, геодезист – Отговорник лаборатория
  За контакт:Сл. тел. 0882498216
 2. инж. Никола Станков
  За контакт:Сл. тел. 0882498216E-mail: nas@mail.bg 
 3. физ. Иван Спиров
  За контакт:Сл. тел. 0882498216E-mail: ivanspirov@gmail.com
 4. Марио Марков – техник геофизика

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg