ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Състав

 1. проф. дтн Иван Георгиев – Р-л Департамент
  За контакт:Сл. тел. 979-33-02; 979-39-52,E-mail: ivan@bas.bg, каб. 51
 2. проф. дтн Явор Чапанов
  За контакт:Сл. тел. 979-33-57, E-mail: astro@bas.bg, каб. 415
 3. доц. д-р Керана Василева
  За контакт:Сл. тел. 979-33-45,E-mail: ker@bas.bg, каб. 413
 4. доц. д-р Любка Пашова
  За контакт:Сл. тел. 979-33-49,E-mail: bismall@bas.bg,каб. 417
 5. доц. д-р Николай Димитров
  За контакт:Сл. тел. 979-33-13, E-mail: nikox@abv.bg,каб. 421
 6. ас. Петър Ковачев
  За контакт:Сл. тел. 979-33-59,E-mail: pkov@abv.bg,каб. 422
 7. гл.ас. инж. Мила Атанасова
  За контакт:Сл. тел. 979-33-54,E-mail: mila_at_zl@abv.bg,каб. 419
 8. доц. д-р Елена Пенева
  За контакт:Моб.0887515455, E-mail: peneva_el@yahoo.com,каб. 416
 9. геодезист Ивайло Радев
  За контакт:Сл. тел. 979-33-51,E-mail: ivoradev_bg@abv.bg,каб. 418
 10. геодезист Мая Благоева Илиева
  За контакт:Сл. тел. 979-33-51,E-mail: m_b_ilieva@abv.bg,каб. 418
 11. инж. Никола Станков
  За контакт:Сл. тел. 0882498216 Плана,E-mail: nas@mail.bg,каб. 416
 12. физ. Ив. Спиров
  За контакт:Сл. тел. 0882498216 Плана,E-mail: ivanspirov@gmail.com, каб. 416
 13. инж. Васил Славчев
  За контакт:Моб. 0878125609,E-mail: ,каб. 414
 14. геодезист Антон Иванов
  За контакт:Сл. тел. 979-3354,E-mail: volkov666@abv.bg,каб. 419

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg