ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

2009, брой 1-2

Съдържание

ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА

Книга 1 · София · 2009

Българска академия на науките

Цветомир Калчев – Екологични индикатори за оценка състоянието на околната среда .

Нино Нинов – Пясъчните почви (Arenosols) в България

Иван Дреновски, Красимир Стоянов – Увеличение на септемврийските валежи в България за периода 1992-2008 г.

Petar Nojarov – Air temperature changes at Botev top for the period 1941-2007

Йордан Цветков – Фонови ландшафтно-геохимични изследвания на тежки метали в природен парк „Витоша”

Стелиян Димитров, Антон Попов – Концепция за изграждане на ГИС за нуждите на Главна дирекция “Регионална политика и системи за управление” при МРРБ

Poli Roukova, Spartak Keremedchiev, Agnieszka Sobala-Gwosd, Evgeni Evgeniev – Local production network and governance: a comparative study of the footwear industry in Bulgaria and Poland

Чавдар Младенов, Емил Димитров – Състояние и перспективи на образователните възрастови групи в България

Надежда Илиева – Използване на метода за оптимална територия на разселване (по Липец) за установяне на териториалните промени в локализацията на турската етническа група в България за периода 1965-2001 г.

Отзиви и рецензии

Диляна Стефанова, Иванка Ботева – Марин Русев представя: Обществена география. Избрани лекции. Методологични указания. Информационни ресурси

Географската мисъл и идеи през вековете

Йордан Цветков – Лев Гумильов и историчната география на степна Евразия

Юбилеи и годишнини

Иванка Ботева, Мариян Върбанов – За ст.н.с. д-р Марина Йорданова – заслужена благодарност и уважение! По случай нейния 70-годиншен юбилей

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

requestaquote-button-bg

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg