ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

gnss
Перманентна GNSS мрежа

Висша геодезия

Висша геодезия, НИГГГ - БАН

В тематичната поредица “Висша геодезия” се приемат за публикуване оригинални статии с научен принос от всички области на висшата геодезия и свързани с нея интердисциплинарни изследвания. Поредицата е достъпна както за български, така и за чуждестранни автори.Освен оригинални научни статии в поредицата се приемат и обзорни статии, третиращи съвременни проблеми на висшата геодезия и геодезията, информации за внедрени разработки, рецензии на книги и др. Поредицата включва и специални издания, посветени на специфични проблеми на висшата геодезия и на интердисциплинарни изследвания.

Списанието е включено в националния референтен списък на НАЦИД

ISSN 0324-1114

Редакционна колегия:

  • Иван Георгиев (гл. редактор) – Национален институт по Геофизика, Геодезия и География, БАН, София, България
  • Елена Пенева (зам. гл. редактор) – Геодезически факултет, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, България
  • Любка Пашова (зам. гл. редактор) – Национален институт по Геофизика, Геодезия и География, БАН, София, България
  • Явор Чапанов – Национален институт по Геофизика, Геодезия и География, БАН, София, България
  • Андрей Андреев – Шуменски Университет „Епископ Констатнтин Преславски“, Шумен, България
  • Момчил Минчев – Минно-геоложки университет, София, България
  • Николай Димитров – Национален институт по Геофизика, Геодезия и География, БАН, София, България
  • Петър Данчев – Военно-географска служба на Българската армия

Онлайн гео услуги

Оттук можете да изискате извършването на различни платени услуги от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География. Посетете долния линк и попълнете електронната форма с желаната от вас услуга. НИГГГ ще се свърже във възможно най-кратък срок с детайли относно вашата поръчка.

Вашето мнение е важно

Сведенията, които ще ни доставите за Вашето населено място чрез този Въпросник, ще бъдат използвани изключително за повишаване качеството на превантивните мерки.

fillupquestionaire-button-bg